Metoda Vojty

Metoda Vojty

Założenia terapii

Terapia poprzedzona jest badaniem dziecka, oceną jego rozwoju pod względem ilościowym i jakościowym. Rodzice otrzymują informację o aktualnym stanie dziecka, jego prawidłowych i nieprawidłowych wzorcach ruchu. Następnie indywidualnie do pacjenta i jego problemu dobierane są ćwiczenia. Najpierw terapeuta ćwiczy z dzieckiem, potem uczy rodzica jak prawidłowo wykonać ćwiczenia i jakich reakcji należy się spodziewać podczas stymulacji. Określamy czas terapii i ilość powtórzeń, w zależności od wydolności i wieku pacjenta. Wizyty w gabinecie odbywają się zwykle raz w tygodniu, natomiast rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu (3-4 razy dziennie od kilku do kilkudziesięciu minut). Na kolejnych spotkaniach oceniamy postępy, wdrażamy kolejne ćwiczenia lub modyfikujemy je.

Efekty rehabilitacji w dużej mierze zależą od zaangażowania rodziców w proces terapeutyczny. Można je zauważyć już po kilku tygodniach ćwiczeń.
Rodzice często pytają dlaczego dziecko płacze i czy odczuwa ból podczas terapii. Płacz jest wynikiem nadanej pozycji, która dla dziecka może być niekomfortowa, unieruchomienia ciała i wreszcie dużego wysiłku wymagającego zaangażowania zupełnie nowych grup mięśniowych. Natomiast bezbolesność działania terapeuty jest bezwzględnym warunkiem uzyskania prawidłowej reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Wskazania do terapii metodą Vojty:

• asymetria ułożenia ciała
• wzmożone lub obniżone napiecie mięśniowe
• zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.)
• wcześniactwo
• kręcz szyi
• wady wrodzone
• wady genetyczne (np. zespół Downa, Pradera-Willego, Williamsa)
• opóźnienie rozwoju psychoruchowego
• uszkodzenie splotu ramiennego
• przepulkina oponowo-rdzeniowa
• mózgowe porażenie dziecięce
• artrogrypoza
• dysplazja stawów biodrowych
• wady postawy (skoliozy, wady kolan, stóp)

Więcej informacji na temat metody Vojty znajdą Państawo w książce Joanny Surowińskiej „Metoda Vojty praktyczny poradnik dla rodziców” oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty www.vojta.com.pl